Helhetslösningar för trygga distributionsnät

sekelsäkra ditt fjärrvärmenät

Vi ser distributionsnätet som en långsiktig investering. Externa och interna påfrestningar på distributionsnätet kan över tid innebära en ökad risk för läckage. Därför är det viktigt att dessa fel och läckage uppmärksammas i tid och åtgärdas innan skadorna blivit omfattande och innan skadan kräver akuta reparationsåtgärder och därmed ökade kostnader. Vi har kunskap och verktyg för att detektera, lokalisera och reparera läckage och andra fel.

 

FÖREBYGGANDE MÄTNINGAR

Ett effektivt sätt att kontrollera undvika framtida problem är att göra en förebyggande kontroll av sitt befintliga distributionsnät. Våra erfarna mättekniker har erfarenhet och utrustning för att snabbt och enkelt kunna ge dig status på nätet och analysera speciellt utsatta partier.

 

KRAFTFULLA ANALYS- OCH MÄTVERKTYG

Mittel erbjuder ett helhetskoncept, från uppbyggnad till övervakning, underhåll och reparation. Med hjälp av avancerad TDR-teknik kan detaljerade mätningar om ledningsnätets tillstånd göras. Lösningen ger dig enkel hantering, analys och delning av mätdata till arbetsgrupper som du själv definierar.

Vill du veta mer om Stateview System? Kontakta oss så berättar vi mer.

TRÅDLÖS ÖVERVAKNING

Med ett specialutvecklat larmsystem får du besked om eventuella fel och läckage i ett tidigt skede. Det är en förutsättning för ett väl planerat och kostnadseffektivt underhållsarbete. Via en webbaserad portal får full du överblick över ditt näts aktuella status och förändringar över tid. Vid akuta larm informeras du genom sms eller mail.

 

VÅRA MÄTTEKNIKER

Våra mättekniker har bred erfarenhet av larmsystem inom följande områden:

– Installation

– Ritningar och dokumentation

– Mätning och analys

– Drift och underhållsplanering

– Lokalisering av fel och läckage

– Rapportering