TSC-metoden

TSC-metoden

– ett smart komplement till traditionella metoder

Mittels metod, TSC (Two Step Casing) innebär att manteln svetsas i två steg, och att varje skarvhylsa kan specialanpassas vid behov. Det gör i sin tur att långa sektioner av mantelrör och isolering kan bytas även när systemet är i drift, med bibehållen eller t o m förbättrad kvalitet.

TSC-metoden

Spara

Spara

Spara

Spara

svetsmuff – en säkrare lösning

Tack vare en kombination av fusions- och extruderingssvetsning kan en s k öppen muff användas vilket ger en rad flexibla fördelar:

  1. Byggnationen av ledningen kan fortgå utan stopp, och rörläggningen är inte beroende av att en samordnad eller parallell muffning.
  1. Reparationer kan utföras under drift (andra lösningar med solid muff kräver att rören kapas ner för att muffen ska kunna skjutas på röret)
  1. En öppen muff är är lättare att kontrollera och rengöra innan svetsning. Denna extra kontroll tillsammans med den flexiblare rörläggningen (punkt 1) gör arbetet mer flexibelt och slutresultatet bättre.

DOKUMENTERAD KVALITET

SP: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har testat och godkänt Mittel TSC® enligt, EN489:2003

FFI: Mittel TSC® har godkänts enligt EN489:2003 (med 2 000 cykler) och EN489:2009 vid Fernwärme-Forschungsinstitut i Hanover (FFI).

Heat Tech Center: Mittel TSC® testad och godkänd enligt EN489:2003 och EN489:2009,

RISE: Mittel TSC® har godkänts enligt EN 489-1:2019

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara


UTBILDNING

För att arbeta med metoden och Mittels specialutrustning ska montör ha ett giltigt TSC-certifikat som utfärdats efter godkänd utbildning. Vid utbildning berörs flera moment som bl a hantering av verktyg och utrustning, förberedelser av muff, fusionssvetsning, extruderingssvetsning, provtryckning och isolering.

Vi utbildar där det passar dig

Mittel har erfarenhet av nyproduktion och reparation över hela världen. Vi utbildar montörer, antingen i våra lokaler eller på plats hos kund i anslutning till projekt.

 


UTRUSTNING

TSC-metoden gör arbetet med nyproduktion, underhåll och reparationer av fjärrenerginätet enkelt och tryggt. Den använder standardmaterial vilket innebär förenklad lagerhållning, korta leveranstider och effektiviserad produktion. Mittel har dessutom utvecklat ett komplett utrustningspaket och transportlösningar som gör arbetet ännu effektivare och ger maximal framkomlighet även i mycket krävande miljöer. Bland annat tillhandahåller vi marknadens mest mobila fusionssvets som klarar rörledningar i dimensioner upp till 2000 mm.

TSC fusionssvetsar
Våra kompakta fusionssvetsar och svetsverktyg ger möjlighet att arbeta effektivt i krävande miljöer med begränsade utrymmen.

TSC 3.0
Anslutning: 230V
Vikt: 12,5kg
Max diameter od: 1000 mm

TSC 6.0
Anslutning: 2 x 230V anslutning
Vikt: 15 kg
Max diameter od: 2000 mm

Elverk för stabil strömförsörjning
När ni arbetar med vår svetsutrustning är det viktigt att strömförsörjningen hålls stabil för att inte påverka svetsresultatet. Vi vet vilka elverk ni behöver.

Förbrukningsartiklar
Vi lagerhåller alla nödvändiga förbrukningsartiklar till mycket konkurrenskraftiga priser och erbjuder snabba leveranser. Kontakta oss för mer information.

 

 

Spara

Spara

Spara

Spara

Specialtillverkade detaljer
Behöver ni t ex specialreduceringar för nyproduktion eller avancerade detaljer i samband med reparation så ordnar vi det. Vi har bl a lång erfarenhet av bearbetning och tillverkning av polyeten. Vi tillverkar efter beställning och utbildar montörer för att självständigt tillverka avancerade lösningar av hög kvalitet. Med våra tillverkningsmetoder minimeras risken för stillastående projekt eftersom långa ledtider av specialdetaljer kan undvikas.

Exempel på specialdetaljer
• T-stycken
• Specialböjar
• Reduceringar
• Twinpipe-detaljer
• Specialanpassade skarvmuffar
• Ventilstycken
• Etc.

 

Spara

Spara

Spara

Spara