Mittels metod

Mittels metod

– löser problemen innan de uppstår

Normalt sett är fjärrenergirörens skarvar systemets svagaste punkt. Svensk Fjärrvärme har uppskattat att ca 80% av läckagen i fjärrvärmenätet beror på vattenintrång i dessa områden. Därför har vi utvecklat en unik svetsmetod för skarvning av mantelrör.

Metoden heter Two Step Casing (TSC) och är en smartare och flexiblare lösning för såväl nyproduktion, service som underhåll i distributionsnätet. Rören kan repareras i drift, vilket gör att du slipper både kostnader och besvär som avstängningar medför. Vid nyproduktion innebär TSC-metoden också ett flexibelt arbetssätt, eftersom rörläggning och muffning kan göras oberoende av varandra. Dessutom använder denna patenterade metod standardmaterial oberoende av rörtillverkare vilket innebär förenklad lagerhållning, korta leveranstider och effektiviserad produktion.

Metoden är flexibel även när det gäller själva utförandet. Mittel har mångårig vana att utbilda lokala entreprenörer som vi även bistår med specialutvecklad utrustning och material.

 

EN WIN-WIN-WIN SITUATION:

För entreprenören : Ett smart komplement till traditionella metoder.
För nätägaren: Tryggt och stabilt nät med längre livslängd.
För slutkunden: Inga avbrott i fjärrvärmen/fjärrkylan.

Kontakta oss för info.

Genom enkla mätningar kan du även förutse och planera behov av underhåll och reparationer. Läs mer här.