Mätning som tjänst

Blixtsnabb diagnos och raka besked med Mittels mättjänster

Vi ser distributionsnätet som en långsiktig investering. Externa och interna påfrestningar på distributionsnätet kan över tid innebära ökad risk för läckage. Därför är det viktigt att dessa fel och läckage uppmärksammas i tid och åtgärdas innan skadorna blivit omfattande och kräver akuta reparationsåtgärder och därmed ökade kostnader.

Med Mittel och vårt specialutvecklade diagnossystem Stateview System är ditt nät i trygga händer. Vi har kunskap och verktyg att detektera, lokalisera och reparera läckage och andra fel i alla slags fjärrenergisystem. Vår mångåriga erfarenhet från installationer och reparationer både nationellt och internationellt gör att vi snabbt hittar lösningar och vet när det är viktigt att sätta in insatser för att undvika framtida bekymmer.

Förebyggande mätningar

Ett effektivt sätt att undvika framtida problem är att göra en förebyggande kontroll av sitt befintliga distributionsnät. Våra erfarna mättekniker har erfarenhet och utrustning för att snabbt och enkelt kunna ge dig status på nätet och analysera speciellt utsatta partier.

Kraftfulla analys- och mätverktyg

Mittel erbjuder ett helhetskoncept, från uppbyggnad till övervakning, underhåll och reparation. Med hjälp av avancerad TDR-teknik kan detaljerade mätningar om ledningsnätets tillstånd göras. Lösningen ger dig enkel hantering, Kontakt

Erfarna mättekniker

Våra mättekniker är specialister på fjärrvärme har bred erfarenhet av energi- och larmsystem inom följande områden:

– Installation
– Ritningar och dokumentation
– Mätning och analys
– Drift och underhållsplanering
– Lokalisering av fel och läckage
– Rapportering

 

För mer information kring Mittels mättjänster, kontakta:Kontakt: Erik Svensson
Mail: erik.svensson@mittel.se
Tel: 070-579 14 66