Support

SUPPORT

Mittel har tekniken, organisationen och personalen för att bygga och underhålla distributionsledningar. Vi har också ett stort nätverk av starka samarbetspartners som t ex rörtillverkare och entreprenörer. Våra tjänster kan anpassas flexibelt mot alla projektformer, oavsett upphandling och utförande. Det gör att dina uppdrag och dina projekt är i trygga händer.

Beställning/Utbildning

André From
Tel: 070-236 88 45
E-post: order@mittel.se

 

Kvalitet/Teknik

Jonathan Ingelsson
Tel: 070-579 14 15
E-post: jonathan.ingelsson@mittel.se

 

Logistik/Lager

Erik Sundqvist
Tel: 070-579 15 94
E-post: erik.sundqvist@mittel.se