Om Mittel

Nästa steg för fjärrenergisystem

I över 30 år har Mittel arbetat aktivt med att utveckla teknik för nyproduktion och reparation av fjärrenergisystem. Idag erbjuder vi helhetslösningar för nyproduktion, underhåll och reparation av fjärrenergiledningar. Vi har vuxit från att vara en lokal aktör till att verka på den globala marknaden med en flexibel affärsmodell som möter varierade kundbehov.

Genom strategiska samarbeten har vi kunnat visa nyttan med våra produkter och tjänster runt hela världen. Med ökad export ställs även högre krav på utbildning, certifiering och teknisk support. Dessa behov har lett till en utvecklad modell där vi idag kan utbilda och handleda montörer var som helst i världen.

Med huvudkontor i Umeå samt kontaktpersoner och samarbetspartners runt om i Norden sätter vi stolthet i snabb återkoppling och en mycket hög servicegrad. Kontakta oss för mer information.

Klick här för att komma till Mittels uppförandekod.

Från och med 2023 är Mittel Fjärrvärme certifierade inom ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001

Mittel är ramavtalsleverantör hos SINFRA sedan 2020