Förebyggande tillståndskontroll

Med Stateview System slipper du oroa dig.

Stateview System är ett specialutvecklat diagnossystem för omfattande och detaljerad ledningsstatus i fjärrvärmenät med larmtrådar. Genom en effektiv tillståndskontroll kan du lokalisera och analysera fuktskador och ge snabba besked när och var åtgärder skall sättas in.

Stateview System  gör att du kan lösa problemen innan de uppstår och därmed undvika onödiga kostnader för underhåll och läckage.

Trygghet för alla inblandade

Alla vill att fjärrvärmen ska fungera. Fastighetsägare och boende kräver garanterad leveranssäkerhet. Allmänheten vill ha minimalt med schaktstörningar i tätbebodda områden. Budgetansvariga vill inte ha oförutsedda utgifter. Med Stateview System får du en mycket tillförlitlig plattform för underhållsplanering med snabba besked om skador och problem, samt hjälp att nå uppsatta mål för energibesparingar och miljöförbättringar. Systemet säkrar anläggningen mot driftstörningar och hjälper dig att följa upp leverantörsgarantier. Med Stateview är varje meter i ditt nät i trygga händer.

Portabelt och trådlöst

Stateview System stödjer fleranvändarfunktion via synkronisering, vilket öppnar möjlighet att dela varandras mätdata samt få bättre möjlighet till support. Det är en portabel lösning med mätinstrument och övervakningsenhet i en och samma lösning, vilket ger marknadens snabbaste manuella kontroll. Systemet har trådlös kommunikation (bluetooth) mellan handdator och PC. Stateview System utvecklas dessutom kontinuerligt med nya funktioner.

Allt du behöver

Stateview System ger dig allt du behöver för en trygg och kontinuerlig övervakning: Hårdvara (pulsekometer med mätkort, bakomliggande infrastruktur för lagring, delning och säkerhetskopiering av mätdata samt tillbehör som fixboxar, larmutkopplingar, fuktmätare m.m.) Mjukvara för att hantera mätningar. Dessutom erbjuder vi grundläggande utbildning och kontinuerlig support.

För övervakning använder Mittel det specialutvecklade larmsystemet Pipeguard som ger besked om eventuella fel och läckage i ett tidigt skede, vilket ger dig rätt förutsättningar för ett välplanerat och kostnadseffektivt underhållsarbete. Via en webbaserad portal ger Pipeguard dig full överblick över ditt näts aktuella status och förändringar över tid. Vid akuta larm informeras du genom sms eller mail. Läs mer om Pipeguard och dess produkter här.

Helhetskoncept

Mittel erbjuder ett helhetskoncept för att bygga och underhålla en trygg fjärrvärmeförsörjning, från uppbyggnad till övervakning, underhåll och reparation. Med hjälp av avancerad TDR-teknik kan detaljerade mätningar om ledningsnätets tillstånd göras. Lösningen ger dig enkel hantering, analys och delning av mätdata till personer eller hela arbetsgrupper som sedan kan vidare detta inne i systemet.

Mittel erbjuder också möjligheten att få Stateview System som mättjänst. Läs mer om tjänsterna här.

 

För mer information kring Mittel och Stateview System, kontakta: Johan Sjöström
Mail: johan.sjostrom@mittel.se
Direkttelefon: 070-584 43 26

 

Fördelarna i korthet:

• Marknadens ledande diagnossystem för fjärrenerginät.
• En komplett lösning med allt från mätning till åtgärdsplanering och dokumentation i ett och samma system.
• Tillförlitliga kontroller samt exakta lokaliseringar av fel i fjärrvärmenätet
• Rationell administration av mätdata. Med genom intuitiva funktioner för synkronisering, färdiga rapporter och möjligheten att dela data med andra som har tillgång till Stateview inom organisationen.
• Effektivare underhållsarbete. Förebyggande insatsen innan mediaröret rostat sönder och skadan spridit sig.
• Minskade förluster av mediavatten.
• Bättre möjligheter att följa upp garantier. Framtida reparationskostnader minskar, leverantörer och entreprenörer skärper kvalitetskraven.
• Höjd personalkompetens inom larm- och läckagesökning.

 

Mätning som tjänst

Låt Mittel bevaka ditt nät