Uppförandekod Mittel

UPPFÖRANDEKOD FÖR MITTEL FJÄRRVÄRME

Bakgrund

Sedan starten 1990 har vi på Mittel vägletts av vår vilja att hjälpa alla som bygger fjärrvärme att bygga bättre. Att göra ett bra montage, att serva kunder och hitta lösningar, att hjälpas åt och stötta varandra – allt handlar egentligen om det. Denna policy sammanfattar det vi länge förmedlat muntligt inom företaget.

Frihet under ansvar

På Mittel litar vi på varandra. Mest arbetsglädje och bäst resultat får vi när det finns utrymme för var och en att ta ansvar och växa i sin roll. Frihet och ansvarstagande är sidor av samma mynt, och viktiga för vilka vi är.

Vi tar inte genvägar

Som företag står vi för kvalitet och ansvar. Vi accepterar inte fusk i någon form. Vi befattar oss inte med mutor, varken som gåvor, betalning, eller andra förmåner som syftar till att påverka någon i ett affärsbeslut. Personliga intressen inverkar inte på hur vi agerar som representanter för Mittel.

– Om du hamnar i en situation som du tycker känns moraliskt tveksam, kontakta David Appelblad (CSR-ansvarig).

Vi följer lagen

På Mittel tar alla ansvar för att följa de lagar, myndighetsföreskrifter och avtalade regler som finns där vi är verksamma. Det gäller allt från trafikregler till skatter och bokföring.

– Om du har frågor kring detta, kontakta Emma Stenlund (ansvarig för myndighetskontakter).

Vi månar om varandra

Arbetsmiljön på Mittel ska vara trygg och säker. Det är viktigt att vi följer de föreskrifter som finns och att vi hjälps åt att identifiera jobbrelaterade risker. För att inte utsätta oss själva eller andra för oacceptabla faror får ingen arbeta påverkad av alkohol eller droger. När det gäller diskriminering ska vare sig medarbetare, kund, leverantör eller partner särbehandlas på grund av kön, funktionshinder, ålder, religion, social eller etnisk bakgrund, politisk åsikt eller fackföreningstillhörighet.

– Om du vill ha stöd i arbetsmiljöfrågor, kontakta Johan Larsson (skyddsombud).

Vi vet att kvalitet och service betyder mest för våra kunder

Våra kunder kommer till oss för att de vet att vi levererar hög kvalitet, bra service och saklig information. Vi besvarar detta förtroende genom att vara vänliga och professionella. Helt avgörande är att vi är noggranna med kvaliteten. Du får aldrig lämna ett arbete som inte är fullgott. Är du det minsta osäker ska du alltid stämma av med din arbetsledare.

– Om du behöver veta hur du ska göra i en specifik situation, kontakta David Larsson (arbetschef). Om du vill uppmärksamma en generell kvalitetsrisk, kontakta David Appelblad (kvalitetsansvarig).

Leverantörerna är viktiga partners

Leverantörerna är en betydelsefull faktor bakom vår framgång. I vårt förhållande till dem ska vi agera korrekt och långsiktigt. Om en leverantör delar med sig av information behandlar vi den med sekretess och sprider den inte till andra. Vi respekterar alltid leverantörernas immateriella rättigheter. Leverantörer som inte lever upp till våra etiska, miljö- eller kvalitetsmässiga krav ska vi försöka påverka. Om det visar sig omöjligt måste vi överväga att avsluta samarbetet.

– Om du upptäcker att en leverantör inte lever upp till våra principer, rapportera det till David Appelblad.

Vi tar vårt sociala ansvar på allvar

Vi har själva kollektivavtal och tycker att alla arbetstagare har rätt att organisera sig. Vi tror att yrkesstolthet är en viktig del i den enskildes värdighet. Vägen dit är yrkeskunnandet, och det är något vi bidrar till genom att utbilda montörer och mättekniker, och säkerställa deras kunskap genom certifiering.

Vi vill minska vår påverkan på miljön

När man som vi arbetar med fjärrvärme ingår man i ett större sammanhang som leder till bättre miljö och bättre hushållning med resurserna. Vårt eget ansvar, både som företag och enskild medarbetare, är att sköta vår del med så liten påverkan på miljön vi kan. Detta gäller alla delar av verksamheten: när vi köper in varor, tillverkar delar, kör till projektet eller mätpunkten, eller reser iväg för att träffa en kund.

 Om du vill diskutera miljöfrågor, kontakta Emma Stenlund (miljöansvarig).

Kunskap är hjärtat i vår verksamhet

För att utveckla både oss själva och företaget är det viktigt att vi lär av varandra, och att vi alltid är på jakt efter ny kunskap utifrån.

Det bästa sättet är ofta att föregå med gott exempel. Råkar vi göra misstag ska vi inte deppa ihop utan koncentrera oss på vad vi kan lära.

Efter ett antal år i yrket har vi mycket att lära ut. Det vill vi uppmuntra. Sök dig gärna till rollen som utbildare.

Vi åker kontinuerligt på kurser och har kontakt med branschens forskningsinstitut, men det finns alltid utrymme för fler initiativ. Det kan t.ex. handla om intressant teknik eller nya produkter som du är nyfiken på att prova.

 Om du har förslag på utbildningsområdet, tala med André From (utbildningsansvarig).